LoftenLosse loften

 Is de loft sûnder wolken net amper mear as in boek fol lege siden mei
it gemis fan in epyske titel lykas  ‘De ûntdekking fan de himel’ dat is?

Is in skjinne loft net krekt in gebrek oan wollige wurden yn lyrysk proaza
en in behoefte oan byldzjende ferhalen mei in alles oereagjend fûgelsicht?

De see folt de djipste lichten, mar de wolken binne fûneminten fan lucht.
Is elke wolk eins net de trochljochte losse stof fan in ferlichtsjend gedicht?