kaap noard

altiten fierder wolle

sa fier ast sjochstmar it net kinnedat sit inkeld yn´e holle