Lês

Ferhalen oan 'e muorre, omtinken foar it moed,
drift troch it each fan toptalinten en besieling 
troffen yn in wink. Gjin fabrykswurk of in oar
kommersjeel produkt, mar de sensaasje fan
it ûnderbewuste fielen yn de byldtaal fan in tiid.